Jeltje seit neat oer har ambysje

© Omrop Fryslân
De offisjeuze Fryske kandidaat-premier Jeltje van Nieuwenhoven woe moandei op it Hearrenfean neat sizze oer har ambysje. Earst de ferkiezings winne, oer de 'poppetjes' prate we letter wol, sei Van Nieuwenhoven.
Van Nieuwenhoven wiisde der op dat der grutte ferskillen sitte tusken de ferskate peilings. De PvdA krijt de lêste dagen in soad krityk omdat listlûker Bos oant no ta net sizze wol wa't de offisjele kandidaat-premier is.