Proef mei sunige akku's

© Omrop Fryslân
Tûzen húshâldens yn Hearrenfean kinne meikoarten meidwaan oan in projekt om enerzjy te besparjen. Dêrby wurdt gebrûkmakke fan in iccu, in yntelligentie akku.
Mei de iccu kinne dielnimmers besparje op de stroomrekken en goedkeaper ynternette en televyzje sjen. Takom woansdei is der in foarljochtingsbyienkomst, foar wa't meidwaan wol oan de proef.