Skippers komme op foar Zwaga

© Omrop Fryslân
De SKS-skûtsjeskippers wolle dat kollega Ulbe Zwaga in lichtere straf kriget. Se hawwe dat fersyk yn in brief dellein by it bestjoer fan 'e SKS.
Zwaga is foar ûnbepaalde tiid oan 'e kant set. Hy soe him net hâlden hawwe oan 'e regels fan orzjinaliteit. Boppedat soe er krityk hân hawwe op it SKS-bestjoer. De oare skippers tinke oan in skorsing fan in pear jier. Pas op 1 maart sil it bestjoer him útsprekke oer it fersyk.