Lintsjes yn Burgum en Burchwert

© Omrop Fryslân
Haye van der Veen fan Burgum krige sneintemoarn in keninklike ûnderkieding fan boargemaster Polderman fan Tytsjerksteradiel. Van der Veen(78) naam snein nei 50 jier ôfskie as oargelist fan 'e grifformearde tsjerke.
Dinie Agthoven fan Burchwert krige sneon in keninklike ûnderskieding fan boargemaster Piersma fan Wûnseradiel. Frou Agthoven krige de ûnderskieding foar har wurk foar de Zonnebloem, dêr't se har al 35 jier foar ynset.