Provinsjehûs bliuwt yn sintrum

© Omrop Fryslân
It provinsjehûs bliuwt yn it sintrum fan Ljouwert. Deputearre Steaten wol in nij provinsjehûs oan de Twibaksmerk. By nijbou op de hjoeddeiske lokaasje bliuwe de monumintale parten behâlden.
Nijbou hat de foarkar boppe renovaasje om't der dan ien gebou komt dat better berikber is. It nije provinsjehûs kostet 66 miljoen euro. It krijt in polityk kafee, mear fergaderromte en bettere klimaatbehearsking.