Mear Frysk foar pjutteliedsters

© Omrop Fryslân
De opliedings foar pjutteliedsters sille mear Frysk brûke. Dat is ien fan de risseltaten fan it Europeesk projekt Meartalichheid yn de foarskoalske perioade, dat yn 1998 út ein set is. Dizze wike wurdt yn it Italiaanske Udine de ôfslutende konferinsje hâlden. Fryslân is fertsjintwurdige troch de stifting Pjutteboartersplak en de CHN.
Skoallen as it Friesland College en de Friese Poort jouwe no mear omtinken oan it Frysk.