Daltonûnderwiis yn Kollum

© Omrop Fryslân
Learlingen fan de Piter Jellesskoalle yn Kollum hoege gjin húswurk mear te meitsjen. Se folgje ûnderwiis fia de Daltonmetoade. De bern dogge it húswurk op skoalle en dêr leare se selsstanniger te wurkjen. It skoalgebou moast oanpast wurde en is tiisdei feestlik iepene. Der moasten mear romtes en in learsintrum komme.
Earder gie Piter Jelles yn Dokkum ek oer op de Daltonmetoade.