Sutelaksje Fryske Boek sukses

© Omrop Fryslân
De sutelaksje fan Stifting It Fryske Boek hat dit jier in omset helle fan goed 220 tûzen euro. De omset is justjes leger as yn 2001 en 2000.
De nije promoasje-aksje Boek fan de Wike wie in grut sukses. Topper wie de roman De Ljedder fan Koos Tiemersma. Fierder wiene Kûgels foar de Kant fan Sietse de Vries en wurk fan Hylke Speerstra en Rink vd Velde bestsellers.