Undersyk nei wynmûnen Ofslútdyk

© Omrop Fryslân
Der komt in ûndersyk nei de mooglike ynfloed fan wynmûnen op de Ofslútdyk op it wolwêzen fan minsken dy't dêr yn de buert wenje. It ûndersyk wurdt dien troch Hendrik Elzinga.
Hy is berne yn Makkum en studearret Sosjale Geografy yn Grins. Hy docht syn ôfstudearopdracht by de Wadden Advies Raad yn Ljouwert. Hy sil ûndersyk dwaan yn Makkum, Sint Anne en op Skylge.