Lesprojekten tsjin fandalisme

© Omrop Fryslân
Mei twa bysûndere lesprojekten moatte Fryske skoalbern noch better attin- dearre wurde op de gefolgen fan fanda- lisme en it plegen fan fernielings. Dêrom waard moandeitemiddei de cd-rom 'Help vandalisme afbreken' presin- tearre.
It skyfke is bedoeld foar bern yn groep 4, 5 en 6. Foar de hegere klassen komt it projekt 'Loop niet mee'.