Bern noch benaud foar oanslaggen

© Omrop Fryslân
De oanslaggen op it World Trade Center yn New York fan in jier lyn ha noch hieltyd in protte impakt op de lear- lingen fan de skeakelklasse yn Ljouwert.
Dat die tiisdei bliken op de yntroduksjedei fan de skoalle foar bern fan bûtenlânske komôf. Doel fan de dei is om mei inoar yn 'e kunde te kommen. Woansdei wurdt noch stilstien by de oanslaggen fan 11 septimber.