Koart pleit bernesitsjes

© Omrop Fryslân
Yn in koart pleit foar de rjochtbank yn Ljouwert hat útfiner Willem van Mansum tûzenen euro's easke fan de gemeente Snits. It bedrach is in foarskot op in miljoeneclaim, foar misrûne ynkomsten.
Van Mansum hat ein jierren '60 in bernesitsje foar yn 'e auto útfûn. Troch wanprestaasje fan wurkfoarsjen- ning Finkeburgh yn Snits kaam der in ein oan 'e produksje fan it sitsje.