Broers meie earst byelkoar wenje

© Omrop Fryslân
De gemeente Boalsert sil alle war dwaan om de karavan fan Hilbert Vermaning oan de Warkumertrekfeart fuort te krijen. De broer fan Hilbert, Henk, hat no sûn- der fergunning in wenboat oan de feart. Hilbert wol de karavan der ek by sette.
De broers ha faak spul. De plysje moat der gau ris oan te pas komme. De rjoch- ter hat no sein dat beide der wenje meie oant de gemeente besletten hat.