Dassen op 'e strún foar iten

© Omrop Fryslân
De likernôch 100 dassen dy't Gaasterlân ryk is, gean troch konkurrinsje fan de foks hieltyd fierder op paad om iten te sykjen. Hjirtroch ûnstiet mear skea foar boeren en partikulieren. Dat seit Gersjes, kontaktpersoan fan de stifting Das en Boom.
Neffens Gersjes is der te min iten by de dasseburchten en moatte natuerorga- nisaasjes dêr wat oan dwaan.