NHL wol leararen ûntslaan

© Omrop Fryslân
De Noardlike Hegeskoalle Ljouwert (NHL) wol besunigje op de technykopliedings. Tritich meiwurkers rinne dêrtroch kâns har baan te ferliezen.
De technykoplieidings binne de lêste tiid net bot yn trek. Dat kin yn de takomst ta finansjele problemen liede. It algemien ûnderwiisbûn hat lakonyk op de plannen reagearre. Heal juny is der oerlis oer de plannen.