Taalkamp foar Frysktalige bern

© Omrop Fryslân
Fyftjin Frysktalige bern fan 8 oant en mei 12 jier sille nije wike op kamp nei de Folkshegeskoalle op Skylge. De bern krije dêr alle dagen in pear oeren Fryske les fan profesjonele learkrêften. Foaral yn it skriuwen, mar ek yn it lêzen.
De organisaasje is yn hannen fan stifting Pjutteboartersplak. It taalsintrum Frysk fan it GCO fersoarget de lessen.