Oplossing Achmea yn sicht

© Omrop Fryslân
Nije wike komt der wierskynlik in op- lossing foar it probleem fan de gevelplaten fan de Achmeatoer yn Ljouwert.
Dizze wike hawwe alle belutsen partijen in plan fan oanpak fêststeld. Dêr stean in tal alternativen yn om foar te kom- men dat wer in plaat nei ûnderen komt. Ferline wike foel foar de twadde kear in plaat fan de 114 meter hege toer. It terrein bliuwt oant 20 maart ôfsletten.