Muzykskoalle yn Grou stiet faai

© Omrop Fryslân
Muzykskoalle Boarnsterhim yn Grou fiert aksje foar it behâld fan 'e skoalle. Yn in brief oan skoallen, muzykkorpsen, koaren en alle ynwenners fan 'e gemeente freget de direksje om stipe.
Fanwege jildkrapte moat de muzykskoalle fusearje mei in oarenien. De saak komt fan 't maitiid yn 'e gemeenteried. De muzykskoalle wegeret it lesjild te ferheegjen. Dat kostet harren klanten.