Ferslavingssoarch moat better

© Omrop Fryslân
De ferslavingssoarch yn Fryslân berikt noch gjin 10 persint fan de alkoholferslaafden. Dat persintaazje moat omheech en dêrom wol de Kuno van Dijkstifting mear personiel yn tsjinst nimme.
Minister Borst fan Folkssûnens hat hast 300.000 euro beskikber steld foar de Fryske ynstellings foar ferslavingssoarch. It personiel moat bettere foarljochting jaan oer alkoholferslaving.