Tiid foar krystmerken

© Omrop Fryslân
Sinteklaas is amper it lân út oft it guod foar de Krystdagen komt wer foar it ljocht. Tradisjoneel is it wer tiid foar krystmerken, of wat deftiger sein de krystfairs. Der binne 12 yn Fryslân.
Yn Oentsjerk is der dit jier foar de sechsde kear op Staniastate de merk. Der steane 34 stands. It publyk wol foaral spesjale en aparte dingen keapje.