Oerlis oer aaisykjen

© Omrop Fryslân
Tongersdei is der op 'e nij oerlis tusken provinsje en it BFVW oer it aai- sykjen. De provinsje wol nei oanlieding fan de Europeeske regels dat de aaisiker net allinnich in neisoarchpas hat, mar ek in ferklearring fan in boer dat er dêr yndied neisoargje sil.
It BFVW hat it dreech mei dy konstruksje, mar deputearre Heldoorn hâldt der oan fêst.