Wer diskusje oer museum

© Omrop Fryslân
It kolleezje fan Frjentsjer wol op 'e nij in diskusje oer museum 't Coopmanshûs. De mooglikheid dat it museum selsstannich fierder kin, wurdt besjoen. It museum sit al in skoft finansjeel yn swier waar en it kostet de gemeente in soad jild.
De húsfesting is djoer en nijbou fan it museum ûnder de Breedeplaats is net helber. Tsjin sluting waard protestearre.