VVD-bestjoer Smellingerlân fuort

© Omrop Fryslân
It bestjoer fan de VVD yn Smellingerlân is opstapt, no't de leden Van Pelt opnij keazen ha ta listlûker. It bestjoer fan de VVD Smellingerlân hie besletten om Van Pelt net wer op it earste plak te setten omdat er te âld en net liberaal genôch wêze soe.
De leden hawwe lykwols oars besletten. It partijbestjoer is om dy reden moandeitejûn ôftreden.