Gjin Stellingwerver prizen

© Omrop Fryslân
De Stellingwerver literatuerprizen wurde dit jier foar it earst net útrikt. It giet om de twajierlikse oanfiterpriis Oolde Pookpries en de algemiene fiifjierlikse Bergveldpries.
De prizen binne ynsteld troch de beide Stellingwerver gemeenten. Oars wiene der noch sa'n tsien ynstjoerings, mar dit jier mar trije. De kwaliteit liet it net ta om in priis oan te ferbinen.