Wetterprojekt foar bern

© Omrop Fryslân
Alle basisskoallen yn Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerlân krije dizze wike in ynskriuwformulier foar it 'Watch'-projekt tastjoerd. By 'Watch Lauwersland' dogge de learlingen wetterûndersyk yn har eigen omjouwing.
It projekt wurdt organisearre troch it Nasjonaal Park Lauwersmeer, de wetterskippen, natoerorganisaasjes en de gemeenten. Yn de hjerst giet 'Watch' los