Emigranten prate thús Frysk

© Omrop Fryslân
Fryske emigranten brûke har memmetaal eins inkeld as se lilk binne of tsjin in húsdier prate. Dat konkludearret professor Gorter fan de Fryske Akademy. Hy hat mei Simmer 2000 it taalgedrach fan de reunisten bestudearre.
It docht ek bliken dat yn de eigen húshâlding it Frysk noch wol brûkt wurdt. Dêrbûten slacht it Ingelsk, yn Amearika, Kanada en Austraalje, foar master op.