Fryslân wol alle kij intsje

© Omrop Fryslân
Fryslân wol struktureel alle kij intsje. Dat útstel sil de provinsje moandei oan de lânbouminister dwaan yn in oerlis mei de noardlike provinsjes. Deputearre Jansen biedt Brinkhorst in petysje oan fan studinten fan it Van Hall ynstitút.
Mei in stille protesttocht yn Ljouwert ha likernôch 50 hbo-ers tongersdei har solidariteit mei de troch tongblier troffen boeren toand.