Dochs noch jild foar bedriuwen

© Omrop Fryslân
Bedriuwen yn de gemeente Dongeradiel en Achtkarspelen kinne fia in spesjale regeling jild krije. Dongeradiel en Achtkarspelen foelen foarich jier bûten de boat foar Europeeske IPR-subsydzje. De bedriuwen yn beide gemeenten rûnen dêrtroch mear as 10 miljoen gûne mis.
Fia in spesjale regeling krije lytse ûndernimmers no 15 en grutte 7,5 prosint fan harren ynvestearringsbedrach.