Pommeranten stypje Fryske klub

© Omrop Fryslân
Syb van der Ploeg, Henk Kroes en Annemarie Jorritsma stypje de Fryske Klub Ljouwert. De stichting wol in multyfunksjoneel trefpunt yn de haadstêd ha. By de aktiviteiten spilet de Fryske taal en kultuer in sintrale rol.
De Stichting hat in tal gebouwen op it each. It jild moat fan sponsors komme. De ferkeap fan 2000 sertfikaten fan 150 gûne moat ek jild opsmite.