Aksjes yn it ûnderwiis

© Omrop Fryslân
Yn Fryslân waard tiisdei aksjefierd yn it ûnderwiis. It Algemien Underwiisbûn wol dat it kabinet in miljard gûne ekstra foar it ûnderwiis útlûkt. Der moatte bettere húsfesting, learmiddels en mear personiel komme.
Yn Snits en Drachten wiene registraasjegearkomsten. Bern fan de Feanster Van Maasdijkskoalle krigen tiisdeitemiddei bûtendoar les op it Kuperusplein.