Struktuerskets A7 presintearre

© Omrop Fryslân
Snits, Hearrenfean en Drachten binne de gebieten dêr't binnen de A7-sône de measte bedriuwen hinne moatte. Skarsterlân en Opsterlân wurde in soarte fan griene buffer dêr tusken yn. Dat is ôf te lieden út de struktuerskets dy't de A7-gemeenten tiisdei presintearren.
It plan is ynhâldlik net konkreet, mar dúdlik is dat de kommende tritich jier foar miljarden ynvestearre wurde moat.