Krapte hierwenten troch sloop

© Omrop Fryslân
Stichting Wenningbehear Harns hâldt op mei de ferkeap fan hierwenten. Reden is dat hieltyd minder huzen in skoftlang leech stean. De hierders komme no gauwer opdaagjen om't der fanwege sloop minder huzen binne.
Yn de Oosterparkwyk yn 'e havenstêd gean wol 350 hierwenten yn de ferkeap. Iepenbier is dat net, want inkeld de hierder mei it hûs oernimme.