Protest leararen tsjin feroaring

© Omrop Fryslân
De leararen fan it Fryske Liudger Kolleezje protestearje moandei tsjin alle feroarings yn it fuortset ûnderwiis. De goed 3000 bern fan de trije festigings binne dêrom frij. Goed de helte fan de skoallen yn Nederlân binne ticht.
De leararen brûke dizze dei as in stúdzjedei om te praten oer alle feroarings yn it ûnderwiis. Der is te min jild en tiid om de ûntwikkelings by te hâlden.