Fúzjeplannen fan muzykskoallen

© Omrop Fryslân
De trije ynstellings foar muzyk- en keunstedukaasje yn Súdeast-Fryslân ha fiergeande plannen foar in fúzje. De ferbreding fan it lesoanbod en it dielen fan kosten foar bygelyks ynstruminten is foar de skoallen reden gear te wurkjen.
As de fúzje trochgiet hinget lykwols ôf fan de gemeentes Opsterlân, Hearrenfean, Smellingerlân en de twa Stellingwerven, want sy betelje foar de muzykskoallen.