Fryske poëzij by Gedichtedei

© Omrop Fryslân
Fryske dichters trede tongersdei yn Grins op by de Lanlike Gedichtedei. Nyk de Vries, Meindert Talma, Cornelis van der Wal, Pier Boorsma en Tsjêbbe Hettinga lêze foar út eigen wurk.
Andries Kobus en Clara Rullman bringe yn 'e Ljouwerter boekhannel de Tille om 18.00 oere fersen fan Baukje Wytsma. SLAL hat in jûn mei Huub v/d Lubbe en Gummbah yn De Harmonie yn 'e haadstêd.