Undersyk nei wolwêzen jongerein

© Omrop Fryslân
Der komt in grut ûndersyk nei it wolwêzen fan noardlike jongeren. Trijetûzen bern fan tsien en alve jier wurde dêrfoar 14 jier lang folge yn har ûntwikkeling.
De ûndersikers wolle útfine wêrom't guon bern letter swierrichheden krije en oaren net. De universiteiten fan Grins en Rotterdam en de dêroan ferbûne sikehuzen fiere it ûndersyk út.