Parkflat Boalsert permanint AZC?

© Omrop Fryslân
De Parkflat yn Boalsert wurdt mooglik in permanint asyksikerssintrum. Wenningstichting De Fryske Greiden lit dat yn him omgean. De stichting docht op 't heden ûndersyk nei de takomst fan it gebou
Ferline jier makke de wenningstichting noch bekend de flat slope te wollen. It gebou is 25 jier lyn boud. Der sieten benammen suvelstudinten yn. Leechstân folge doe't de suvelskoalle ticht gie.