Vrieze: Tjoelker-saak beynfloede

© Omrop Fryslân
De saak-Tjoelker hat te lijen hân fan de oprop fan plysjeman Bangma tsjin sinleas geweld. Dat seit mr Vrieze, pressidint fan de Ljouwerter rjochtbank.
It wie foar de rjochters dreech om yn alle reedlikheid de saak te behanneljen. Troch de oprop krige de saak in soad omtinken. Mr. Vrieze ferruilet per 1 febrewaris Ljouwert foar Zutphen. Hy hat dêr deselde funksje.