Regiopostsegel flink djoerder

© Omrop Fryslân
De regio- en stedspost wurdt yngeande 1 jannewaris flink djoerder. Troch de hege brânstofprizen en de nije BTWbedraggen giet de priis fan in regiopostsegel aanst fan 50 nei 60 sint.
De regiopost foar partikulieren is dêrmei noch mar 20 sint goedkeaper as de PTT. De priisferheging betsjut dat de klanten fan de regio- en stedspost aanst 20 prosint mear betelje moatte.