Unike print by feiling De Tille

© Omrop Fryslân
It antikwariaat fan De Tille yn Ljouwert feilt fan de wike printen en boeken. By de feiling sit ek in kaart út de santjinde ieu. Neffens eigner Dykstra giet it om in unyk eksimplaar dêr't net folle mear fan binne.
Moandei wie der in sjochdei by it antikwariaat. De boeken en printen komme woansdei- en tongersdeitejûn ûnder de hammer.