Kistwurk is werom

© Omrop Fryslân
De provinsje hat in subsydzjefersyk fan Kistwurk honorearre. Mei dizze tasizzing kin it literêre tiidskrift neist publikaasje op it ynternet fanôf jannewarris ek in printe fersy útbringe.
Kistwurk is in inisjatyf fan ûnder oaren dichter Eeltsje Hettinga. Fryslân hat no trije literêre blêden; njonken Kistwurk binne dat Trotwaer en Hjir. Kistwurk sil fjouwer kear jiers ferskine.