Imago-ûndersyk Fryslân

© Omrop Fryslân
'Unbekend mar net ûnbemind'. Dat is ien fan de konklúzjes út it imago-ûndersyk dat de provinsje Fryslân útfiere litten hat troch buro Van der Tuuk fan Beetstersweach.
Ut de skriftlike en telefoanyske enkête hat bliken dien dat de Fryske boarger de provinsjale polityk wol betrouber fynt. Mar der is ek in grutte ôfstân tusken de boargers en de politisy.