Protest oankommend ferplegers

© Omrop Fryslân
Learlingen fan it Friesland College yn Ljouwert protestearje yn Den Haach tsjin it tekoart oan staazjeplakken yn de ferpleechkunde. De aksje makket diel út fan in lanlike manifestaasje.
Fryske oankommend ferplegers moatte no faak nei it Westen ta foar staazje. Dêr slagje in protte letter ek oan in baan. Foar Fryslân betsjut dat in tekoart oan ferplegend personiel.