Kneppelfreed-manifest

© Omrop Fryslân
4 Fryske organisaasjes hawwe tongersdei yn Ljouwert in Kneppelfreed-manifest presintearre. De organisaasjes easkje ûnder mear twatalich ûnderwiis op alle skoallen en it trochjaan fan Omrop Fryslân fia de kabel yn hiel Nederlân.
Der moat in ein komme oan de 'Hollandosintryske polityk yn Nederlân', sa sizze Eftrije, de Fryske Klub Ljouwert, FRA en Foarum. Kneppelfreed sels wie yn 1951.