Wetterpeil wer leger

© Omrop Fryslân
It Woudagemaal by Teakesyl sil wierskynlik sneintejûn wer bûten wurking set wurde. It wetterskip is tefreden oer de ferleging fan it wetterpeil. It Hooglandgemaal by Starum bliuwt al op folle toeren draaien.
Sneon stie it wetter tsien sentimeter te heech, sneintemoarn wei dat noch acht. In grut part fan it oerstallige wetter kin loasd wurde fia de slûzen.