Omtinken foar mantelsoarch

© Omrop Fryslân
Freed is it de dei fan de mantelsoarch. Mear as in miljoen minsken yn Nederlân soargje foar sike of handikapte kunde of famyljeleden. Se helje boadskippen of meitsje in praatsje, saken dêr't de reguliere soarch gjin tiid foar hat.
Mei in spesjale wike 'Laat van je horen' freegje de mantelsoargers wurdearring foar har wurk. De wurkgroep fersoarget yn de wike boattochten foar fersoargers.