Skorste spilers prate mei Kruys

© Omrop Fryslân
Wim de Ron en Kenan Durmosoglu prate tongersdei mei Cambuurtrainer Kruys om ta in fersoening te kommen. Woansdei hawwe de twa skorste spilers mei de direkteur fan Cambuur en it spilersfakbûn om 'e tafel sitten.
Beide spilers ûntstride noch altyd dat hja yn 'e Ljouwerter Krante sein hawwe gjin fertrouwen yn Kruys te hawwen. Se binne skorst foar in moanne.