Natuermuseum slacht oare wei yn

© Omrop Fryslân
It Frysk Natuermuseum yn Ljouwert wol foar tsien miljoen gûne ferbouwe. Dêr is ta besletten no't de plannen foar in natuer-temapark net trochgeane.
It museum wol no in hiel nije wei ynslaan. It museum wurdt útwreide en moat 'it leukste museum' fan Nederlân wurde, benammen foar bern. Sa komt der in amfiteater yn de tún en sille der bygelyks yn it pân 'reuzeynsekten' omfleane.