Mear jild nedich keunst Noarden

© Omrop Fryslân
Der moat mear jild foar keunst yn it Noarden komme. Dat stiet yn 'e petysje dy't Keunstwurk mei ynstellingen yn Grinslân en Drinte oan steatssiktaris Van der Ploeg fan kultuer stjoert.
Mar fjouwer prosint fan it lanlik budzjet is foar it Noarden. Yn de petysje wurdt in berop dien op de 40 miljoen ekstra dy't De Twadde Keamer foar kultuer beskikber steld hat.