Ofspraken tsjin skoalfersom

© Omrop Fryslân
Der moat folle better gearwurke wurde tusken skoallen, de learplichtamtner, ynstânsjes foar jeugdsoarch en justysje om skoalfersom tsjin te gean. Dat die freed bliken op de temadei oer jeugdsoarch, op de Kristlike Hegeskoalle Noard Nederlân, de CHN yn Ljouwert.
Om dy bettere gearwurking te berikken binne no ôfspraken fêstlein yn in nij hânboek skoalfersom.